Forfatterinfo 

 

 

 

Hvem er jeg? Hvor kom jeg fra? Og hvad i alverden laver jeg her?

 

 

 

Officielt er jeg født i 1975, men da jeg hvert syvende år overtager en ny protoplasmisk værtsorganisme, kan det være svært at stadfæste en konkret begyndelse.

På mine bedre dage er jeg en monstrøs og mageløs mutation, skabt i et uforsigtigt øjeblik, i en obskur alkymistisk proces; en buddhistisk inspireret, gnostisk influeret beatnik-kriger-poet-shaman, med transcentalistiske aspirationer og en hang til brændte broer...
 Ugens øvrige seks-syv dage, må det indrømmes, holder jeg kun med møje og besvær hovedet ovenvande, og dét endda kun ved at bijobbe som rengøringsassistent. Jeg er, med andre ord, det meste af tiden både ufunktionel og urentabel. At denne skrøbelige babelskonstruktion, jeg lidt modvilligt kalder et liv, endnu ikke er styrtet i grus, skyldes ene og alene mit kunstneriske virke - My art keeps me sane!

Foruden at male, tegne og skrive, bygger jeg labyrinter og katelogiserer "fiktive" overnaturlige væsner (i skrivende stund er mit register, Den Virkelige Verdens Væsner, oppe på omtrent 4500 opslagsemner). Jeg er for tiden i gang med min femte roman (mere senere), og planlægger en større billedrække, der kombinerer maleriet med tegneseriens fortælleteknik (mere senere).
 I 2014-2015 boede jeg desuden et år i telt, og foretog i den forbindelse en længere travetur Jylland rundt. Dokumentaristen Ann Margaret Nilsson lavede en film ud af det, "Lemattens Labyrint." Den er at finde på Youtube.com (https://youtu.be/iC8yVcJ89i8)

 På det mere personlige plan kan jeg fortælle, at jeg tror transcendens, på pluralismen som mangesidet mål hertil, og på den bestandige forandring som vejen frem (psykisk, eksistentielt og universelt). Jeg tror på liv i rummet, på telepati, telekinese, pyrokinese, åndemaning, vampyrisme, lycantropi, dæmonologi, dragelinier, bindruner, kiromantik, alkymi, astralprojektion, remote viewing, krystalvisioner, konkylieauditioner og Area 51.
 Fremfor alt tro jeg på kunst som en absolut gyldig virkelighedsopfattelse, helt på linje med nok så mange sigende bank i bordet (THIS is reality!)

Nb! Jeg er IKKE medlem af politiske partier, loger eller skjulte selskaber, jeg har INGEN underliggende agenda om verdensherredømme eller revolution, og jeg er IKKE talerør for magter hinsides de fem sanser.

 
Anders L.Hoberg
Lav din egen hjemmeside med mono.net